Πρωτόκολλο συντήρησης μητρικού γάλακτος

Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένα πρωτόκολλα συντήρησης μητρικού γάλακτος για τη φροντίδα των μητέρων και των νεογνών που θηλάζουν. Τα συγκεκριμένα δεν σκιαγραφούν αποκλειστική μέθοδο θεραπείας ούτε χρησιμεύουν ως πρότυπα ιατρικής περίθαλψης. Μπορεί να χρειάζονται παραλλαγές στην αντιμετώπιση προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε ασθενή. Πληροφορίες για την αποθήκευση ανθρώπινου γάλακτος για τα υγιή τελειόμηνα νεογνά στο σπίτι. ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ [...]