Υπολογίστε έυκολα και γρήγορα τις γόνιμες μέρες σας!

Εισάγετε την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου: